มีการฝึกอบรมนักเรียน เพื่อให้ได้รู้กฏจราจรอย่างถูกต้อง
มีการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ประชาสัมแจกสื่อ ลดอุบัติเหตุ
ขอความร่วมมือร้านซ่อมรถ เกี่ยวกับการแต่งรถ