Skip to main contentHome
FAQ
ติดต่อ
เกี่ยวกับสถานี
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างหน่วยงาน
· รายชื่อผู้บังคับบัญชา
· อำนาจหน้าที่
· ที่ตั้งของหน่วยงาน
· เขตพื้นที่รับผิดชอบ
· สถิติข้อมูลผลการปฏิบัติ

หน่วยงานใน ภ.จว.กำแพงเพชร
· สภ.เมืองกำแพงเพชร
· สภ.พรานกระต่าย
· สภ.ขาณุวรลักษบุรี
· สภ.คลองขลุง
· สภ.ไทรงาม
· สภ.ลานกระบือ
· สภ.คลองลาน
· สภ.ทรายทองวัฒนา
· สภ.ปางศิลาทอง
· สภ.บึงสามัคคี
· สภ.โกสัมพีนคร
· สภ.ทรงธรรม
· สภ.คลองพิไกร
· สภ.ปางมะค่า

กองบัญชาการ

· ตำรวจภูธรภาค 1
· ตำรวจภูธรภาค 2
· ตำรวจภูธรภาค 3
· ตำรวจภูธรภาค 4
· ตำรวจภูธรภาค 5
· ตำรวจภูธรภาค 6
· ตำรวจภูธรภาค 7
· ตำรวจภูธรภาค 8
· ตำรวจภูธรภาค 9
อ่านเพิ่มเติม.


ส่องตำรวจ

· สถานีตำรวจทั่วประเทศ
· ผบ.ตร.คนที่ 7
· ผบ.ตร.คนที่ 6-7
· ก.ตร. ง้าง ป.ป.ช.
· e.g. ป.ป.ช.ชี้มูล
· ถอดยศ - ปลดเครื่องราชฯ
· ทำเนียบปลด ผบ.ตร.
· การเลือกตั้ง ผบ.ตร.
· การครองยศตำรวจ
· รรท. / ปรท.
· วันนั้นตำรวจวันนี้
· จุดจบสารวัตรลูกครึ่ง
· โครงสร้าง ตร.ใหม่
· กฎหมายใหม่
· MIRANDA RIGHTS
· จริยธรรม / จรรยาบรรณ
· ศาลปกครอง
· กฎ ก.ตร.47 (ร้องทุกข์)
· เพิกถอนแต่งตั้ง รอง ผบ.ตร.
· เด็กทำผิดกฎหมาย
· ยาม้า ยาบ้า ยาโง่??
· เตือนภัยแก๊งตกทอง

 

โรงพักเพื่อประชาชน


20110311_international_womens_day_1.jpgจึงมุ่งและเน้นไปที่ตัวสถานีตำรวจเป็นสำคัญทำการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ต่างๆ ทำอย่างไรให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาพบเจ้าหน้าที่ตำ
รวจแล้ว สบายใจ พึงพอใจกลับไปในทุกกรณี มีการตรวจประเมินผล
ของคณะกรรมการจากส่วนกลางจากภาคและจากจังหวัด มีรางวัล
ตอบแทนกับสถานีตำรวจที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ดี เป็น
ที่ 1 ผู้บริหารจะได้รับรางวัลตอบแทนเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีความ
ก้าวหน้ามีประกาศนียบัตรมีโล่ที่ ระลึกมอบให้ พร้อมถ่ายรูปกับผู้บังคับ
บัญชาระดับสูง ฯลฯ
(โครงการดังกล่าวนี้ ผมเห็นเป็นโครงการเดียวที่ทรหด ยืนหยัดอยู่ได้นาน
เพราะปกติแล้ว หากมีผู้บังคับบัญชาขึ้นมาใหม่ ก็จะมีโครงการอะไรขึ้นมาสัก
โครงการหนึ่งให้สถานีตำรวจทั่วประเทศหรือในเขตอำนาจของตนกระทำตาม
โครงการ แต่เมื่อผู้บังคับบัญชาดังกล่าวได้ย้ายไปแล้วโครงการดังกล่าวก็หยุดนิ่ง
ไม่มีการดำเนินการ และแล้วก็ค่อย ๆ หายไปพร้อมกับความเงียบ ป้าย หรือโลโก้
โครงการดังกล่าวก็ค่อย ๆ เก่า พัง หลุดหาย หรือถูกถอดออกในที่สุด เพราะ
เมื่อผู้บังคับบัญชาคนใหม่มา เขาก็มีวิสัยทัศน์ของเขา มีโครงการของเขามา
เหมือนกัน ย่อมดีกว่าเสมอ)
โรงพักเพื่อประชาชน ตำรวจของประชาชน มีส่วนร่วมโดยประชาชนโครงการดังกล่าวเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ตำรวจยอมรับว่า หาก
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันระงับปราบปรามอาชญากรรมแล้วจะต้องประสบผลสำเร็จอย่าง
แน่นอน   มีคณะกรรมการ กต.ตร.จากทุกระดับเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อมูล เบาะแส เสียงสะท้อนจาก
การบริหารงานในระดับสถานีตำรวจ เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข เป็นต้นจนกระทั่งเสียงตอบรับในทางที่ดีขึ้น และมีการกล่าวถึงโรงพักของเรา ว่าไม่ใช่โรงพักของประชาชน โรงพักของเราหมายถึงของตำรวจอะไร
ทำนองนั้น จนกระทั่งปี 2541 ก็มีการสานต่อโครงการดังกล่าว แต่ปรับชื่อเสียใหม่ว่า เป็น "โครงการพัฒนา
สถานีตำรวจเพื่อประชาชน" อันนี้ละโดนใจประชาชน เพราะมีชื่อเป็นหลักประกัน สถานีตำรวจทั่วประเทศ
ก็พัฒนากันยกใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านระบบ สถานที่ ตัวบุคคล เพื่อแข่งขันกัน อยากได้รางวัลชีวิต
หากได้ที่ 1 ก็เหมือนส้มหล่น มีตำรวจหลายนายที่ได้ดิบได้ดีจากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ปรากฎว่าทำไปได้สักระยะหนึ่ง ก็เกิดข้อครหานินทากันว่า การตรวจประเมินผลมีการเล่นพรรคเล่นพวก เล่นรุ่นเล่นสถาบันกัน โรงพักที่เป็นเด็กของนาย ก็จะได้รับการประเมินสูงเป็นพิเศษ เวลาประชุมโยกย้าย
ก็เอาผลการตรวจประเมินมาอ้างอิงได้ เป็นต้น จนต้องสะดุดยุติไปกลางคัน แต่ก็ยังถือกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
กำหนดให้ดำเนินการต่อไปตามกิจกรรมและตัวชี้วัดดังกล่าว มีการตรวตประเมินผลเช่นเดิม แต่ไม่ใช่เพื่อให้
รางวัลเหมือนแต่ก่อน แต่นำมาใช้ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายแทน โดยเฉพาะสินค้าส่งออก
(หมายถึงต้องถูกย้ายกระเด็นกระดอนออกนอกหน่วยไปตามชะตากรรม)  แต่ก็ไม่พ้นวงจรเก่า ๆ กล่าวคือ เมื่อมีการตรวจประเมินผล หากได้คณะกรรมการชุดน้ำดี มีคุณธรรม ก็ไม่เกิดปัญหาอะไร หากไปเจอคู่ปรับเก่า หรือพบกับกรรมการบางคนที่ไม่มีจิตเมตตากรุณา ผลการตรวจประเมินก็อาจตก หรือตกต่ำกว่าเกณฑ์ก็ได้ และเกิดขึ้นเสมอ ๆ เพราะจากข้อสังเกตุที่ว่า ระบบการบริหารงานบุคคลของตำรวจ ยังไม่ได้จัดทำฐาน
ข้อมูลสำคัญของบุคคล ในเรื่องของการดำรงตำแหน่ง การครองยศ การปกครองบังคับบัญชา เช่นพบเสมอ
ว่า สมัยหนึ่ง ข้าราชการตำรวจผู้หนึ่งเคยเป็นผู้บังคับบัญชาในสายงานโดยตรง หรือเคยอยู่ในสถานเดียว
กันมาก่อน และหรือเคยปกครองกันมาก่อน แต่ปัจจุบันไม่ใช่ ผู้ที่เคยถูกปกครองบังคับบัญชา กับมาเป็นผู้บัง
คับบัญชาแทน ก็มี ทำให้เห็นว่า เป็นเรื่องของการผลัดกันปกครองบังคับบัญชา ผลัดกันทำความเคารพ แต่ก่อน
คนที่ต้องทำก่อน ปัจจุบัน คนนั้นต้องทำก่อนบ้าง อะไรทำนองนี้ ????

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังไม่มีการถูกหยิบยกขึ้นมา ความจริงแล้ว หากจะให้เกิดความเป็นธรรม
เที่ยงตรง ปราศจากอคติใด ๆ ให้ผลการประเมินออกมาถูกต้องเที่ยงตรง คณะกรรมการตรวจฯ น่าจะมา
จากส่วนกลาง ที่ไม่มีประโยชน์ได้เสียอะไร หรือจะมาจากหน่วยงานอิสระภาครัฐอื่นๆ ก็ได้ อันนี้น่า
จะเป็นที่ยอมรับกันได้มากกว่าการดำเนินการ ก็ไม่มีอะไรมาก โดยเอาใจประชาชนมาใส่ใจตำรวจว่า
ประชาชนมาสถานีตำรวจเพื่ออะไรก็ต้องเน้นและพัฒนาในจุดนั้น เช่น นับตั้งแต่ประชาชน
ย่างกายเข้ามาในเขตสถานีตำรวจ จะต้องมีป้ายบอกจุดต่าง ๆให้เรียบร้อย ชัดเจน
นับแต่ที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเมื่อเดินขึ้นสถานีตำรวจจะต้องพบประชาสัมพันธ์เป็นอันดับแรก
รวมทั้งป้ายบอกแผนกบอกจุดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้อง one stop servicecentre ประชาชนสามารถ
ติดต่อราชการได้ทุกอย่างจากห้องๆนี้ไม่ว่าจะแจ้งเป็นหลักฐาน แจ้งเอกสาร บัตรหาย แจ้งความร้องทุกข์
ขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจประวัติพิมพ์มือสมัครงานชำระค่าปรับติดต่อประกันตัวผู้ต้องหาฯลฯ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทุกฝ่ายเป็นเวรมารับเรื่องจากประชาชน  เอาเป็นว่าเรื่องสถานที่(ตัวโรงพัก)
ระบบการให้บริการ รวมทั้งตัวเจ้าหน้าที่จะต้องพร้อมบริการให้กับประชาชนเดิมการตรวจประเมินผล
สถานีตำรวจ มีหลายด้าน แต่ปัจจุบันได้กำหนดกรอบที่แคบลง โดยจะเน้นไปที่งานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1) ด้านการบริหาร และการบริการทั่วไป
 2) ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
 3) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 4) ด้านการควบคุมและจัดการการจราจร

 ระบบ ข้อมูล กิจกรรม ตัวชี้วัด นโยบาย ตร.ที่สำนักงานจเรตำรวจใช้ในการตรวจสถานีตำรวจ

ที่มา สำนักงาน จเรตำรวจ

นโยบาย ตร.

pol.policy.pdf (129.30 KB 04.07.2009 19:24)

ข้อมูลที่จะต้องตรวจสอบ

checking.pdf (155.26 KB 04.07.2009 19:24)

กิจกรรม ตัวชี้วัด ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

interrogation.pdf (168.84 KB 04.07.2009 19:24)

 
 
Home - Privacy - Top