หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับภูธรจังหวัด ::

  • ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)
    • ภ.จว.ชัยนาท
    • ภ.จว.นนทบุรี
    • ภ.จว.ปทุมธานี
    • ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
    • ภ.จว.ลพบุรี
    • ภ.จว.สมุทรปราการ
    • ภ.จว.สระบุรี
    • ภ.จว.สิงห์บุรี
    • ภ.จว.อ่างทอง

  • ตำรวจภูธรภาค 2 (ภาคตะวันออก)
    • ภ.จว.จันทบุรี
    • ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
    • ภ.จว.ชลบุรี
    • ภ.จว.ตราด
    • ภ.จว.นครนายก
    • ภ.จว.ปราจีนบุรี
    • ภ.จว.ระยอง
    • ภ.จว.สระแก้ว

  • ตำรวจภูธรภาค 3 (ภาคอีสาน ตอนล่าง)
    • ภ.จว.ชัยภูมิ
    • ภ.จว.นครราชสีมา
    • ภ.จว.บุรีรัมย์
    • ภ.จว.ยโสธร
    • ภ.จว.ศรีสะเกษ
    • ภ.จว.สุรินทร์
    • ภ.จว.อำนาจเจริญ
    • ภ.จว.อุบลราชธานี

  • ตำรวจภูธรภาค 4 (ภาคอีสาน ตอนบน)
    • ภ.จว.กาฬสินธุ์
    • ภ.จว.ขอนแก่น
    • ภ.จว.นครพนม
    • ภ.จว.มหาสารคาม
    • ภ.จว.มุกดาหาร
    • ภ.จว.ร้อยเอ็ด
    • ภ.จว.สกลนคร
    • ภ.จว.หนองคาย
    • ภ.จว.หนองบัวลำภู
    • ภ.จว.อุดรธานี
    • ภ.จว.เลย

  • ตำรวจภูธรภาค 5 (ภาคเหนือ ตอนบน)
    • ภ.จว.น่าน
    • ภ.จว.พะเยา
    • ภ.จว.ลำปาง
    • ภ.จว.ลำพูน
    • ภ.จว.เชียงราย
    • ภ.จว.เชียงใหม่
    • ภ.จว.แพร่
    • ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

  • ตำรวจภูธรภาค 6 (ภาคเหนือ ตอนล่าง)
    • ภ.จว.กำแพงเพชร
    • ภ.จว.ตาก
    • ภ.จว.นครสวรรค์
    • ภ.จว.พิจิตร
    • ภ.จว.พิษณุโลก
    • ภ.จว.สุโขทัย
    • ภ.จว.อุตรดิตถ์
    • ภ.จว.อุทัยธานี
    • ภ.จว.เพชรบูรณ์

  • ตำรวจภูธรภาค 7 (ภาคตะวันตก)
    • ภ.จว.กาญจนบุรี
    • ภ.จว.นครปฐม
    • ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
    • ภ.จว.ราชบุรี
    • ภ.จว.สมุทรสงคราม
    • ภ.จว.สมุทรสาคร
    • ภ.จว.สุพรรณบุรี
    • ภ.จว.เพชรบุรี

  • ตำรวจภูธรภาค 8 (ภาคใต้ ตอนบน)
    • ภ.จว.กระบี่
    • ภ.จว.ชุมพร
    • ภ.จว.นครศรีธรรมราช
    • ภ.จว.พังงา
    • ภ.จว.ภูเก็ต
    • ภ.จว.ระนอง
    • ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

  • ตำรวจภูธรภาค 9 (ภาคใต้ ตอนล่าง)
    • ภ.จว.ตรัง
    • ภ.จว.นราธิวาส
    • ภ.จว.ปัตตานี
    • ภ.จว.พัทลุง
    • ภ.จว.ยะลา
    • ภ.จว.สงขลา
    • ภ.จว.สตูล

    หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับกองบังคับการ ::
  • กองการต่างประเทศ
  • กองการสอบ
  • กองการเงิน
  • กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและสอบสวน
  • กองงบประมาณ
  • กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  • กองทะเบียนพล
  • กองนิติการ สำนักงานกฎหมายและสอบสวน
  • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร
  • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ
  • กองบังคับการตำรวจปฎิบัติการพิเศษ บชน.
  • กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3
  • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค (บก.ปคบ.)
  • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.)
  • กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)
  • กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.)
  • กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5
  • กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1
  • กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 4
  • กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
  • กองบังคับการอำนวยการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
  • กองบินตำรวจ
  • กองปราบปราม
  • กองพลาธิการ
  • กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
  • กองพิสูจน์หลักฐาน
  • กองวิจัยและพัฒนา
  • กองวิชาการ
  • กองวิทยาการ 1
  • กองวิทยาการภาค 2
  • กองวิทยาการภาค 3
  • กองวิทยาการภาค 4
  • กองวินัย
  • กองสวัสดิการ
  • กองสารนิเทศ
  • กองอัตรากำลัง
  • กองอุทธรณ์และร้องทุกข์
  • งานจราจร ตำรวจนครบาล
  • ตำรวจจราจร
  • ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 (ปทุมธานี)
  • ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 (ขอนแก่น)
  • ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (เชียงใหม่)
  • ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 (สงขลา)
  • ตำรวจทางหลวง
  • ตำรวจท่องเที่ยว
  • ตำรวจน้ำ
  • ตำรวจรถไฟ
  • ตำรวจสื่อสาร
  • ตำรวจเศรษฐกิจ
  • นครบาล 1
  • นครบาล 2
  • นครบาล 3
  • นครบาล 4
  • นครบาล 5
  • นครบาล 6
  • นครบาล 7
  • นครบาล 8
  • นครบาล 9
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
  • สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
  • สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
  • สถาบันอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย (ILEA)
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ