หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับภูธรจังหวัด ::

 • ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)
  • ภ.จว.ชัยนาท
  • ภ.จว.นนทบุรี
  • ภ.จว.ปทุมธานี
  • ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
  • ภ.จว.ลพบุรี
  • ภ.จว.สมุทรปราการ
  • ภ.จว.สระบุรี
  • ภ.จว.สิงห์บุรี
  • ภ.จว.อ่างทอง

 • ตำรวจภูธรภาค 2 (ภาคตะวันออก)
  • ภ.จว.จันทบุรี
  • ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
  • ภ.จว.ชลบุรี
  • ภ.จว.ตราด
  • ภ.จว.นครนายก
  • ภ.จว.ปราจีนบุรี
  • ภ.จว.ระยอง
  • ภ.จว.สระแก้ว

 • ตำรวจภูธรภาค 3 (ภาคอีสาน ตอนล่าง)
  • ภ.จว.ชัยภูมิ
  • ภ.จว.นครราชสีมา
  • ภ.จว.บุรีรัมย์
  • ภ.จว.ยโสธร
  • ภ.จว.ศรีสะเกษ
  • ภ.จว.สุรินทร์
  • ภ.จว.อำนาจเจริญ
  • ภ.จว.อุบลราชธานี

 • ตำรวจภูธรภาค 4 (ภาคอีสาน ตอนบน)
  • ภ.จว.กาฬสินธุ์
  • ภ.จว.ขอนแก่น
  • ภ.จว.นครพนม
  • ภ.จว.มหาสารคาม
  • ภ.จว.มุกดาหาร
  • ภ.จว.ร้อยเอ็ด
  • ภ.จว.สกลนคร
  • ภ.จว.หนองคาย
  • ภ.จว.หนองบัวลำภู
  • ภ.จว.อุดรธานี
  • ภ.จว.เลย

 • ตำรวจภูธรภาค 5 (ภาคเหนือ ตอนบน)
  • ภ.จว.น่าน
  • ภ.จว.พะเยา
  • ภ.จว.ลำปาง
  • ภ.จว.ลำพูน
  • ภ.จว.เชียงราย
  • ภ.จว.เชียงใหม่
  • ภ.จว.แพร่
  • ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

 • ตำรวจภูธรภาค 6 (ภาคเหนือ ตอนล่าง)
  • ภ.จว.กำแพงเพชร
  • ภ.จว.ตาก
  • ภ.จว.นครสวรรค์
  • ภ.จว.พิจิตร
  • ภ.จว.พิษณุโลก
  • ภ.จว.สุโขทัย
  • ภ.จว.อุตรดิตถ์
  • ภ.จว.อุทัยธานี
  • ภ.จว.เพชรบูรณ์

 • ตำรวจภูธรภาค 7 (ภาคตะวันตก)
  • ภ.จว.กาญจนบุรี
  • ภ.จว.นครปฐม
  • ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
  • ภ.จว.ราชบุรี
  • ภ.จว.สมุทรสงคราม
  • ภ.จว.สมุทรสาคร
  • ภ.จว.สุพรรณบุรี
  • ภ.จว.เพชรบุรี

 • ตำรวจภูธรภาค 8 (ภาคใต้ ตอนบน)
  • ภ.จว.กระบี่
  • ภ.จว.ชุมพร
  • ภ.จว.นครศรีธรรมราช
  • ภ.จว.พังงา
  • ภ.จว.ภูเก็ต
  • ภ.จว.ระนอง
  • ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

 • ตำรวจภูธรภาค 9 (ภาคใต้ ตอนล่าง)
  • ภ.จว.ตรัง
  • ภ.จว.นราธิวาส
  • ภ.จว.ปัตตานี
  • ภ.จว.พัทลุง
  • ภ.จว.ยะลา
  • ภ.จว.สงขลา
  • ภ.จว.สตูล

  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับกองบังคับการ ::
 • กองการต่างประเทศ
 • กองการสอบ
 • กองการเงิน
 • กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและสอบสวน
 • กองงบประมาณ
 • กองทะเบียนประวัติอาชญากร
 • กองทะเบียนพล
 • กองนิติการ สำนักงานกฎหมายและสอบสวน
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ
 • กองบังคับการตำรวจปฎิบัติการพิเศษ บชน.
 • กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3
 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค (บก.ปคบ.)
 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.)
 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)
 • กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.)
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5
 • กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1
 • กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 4
 • กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
 • กองบังคับการอำนวยการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
 • กองบินตำรวจ
 • กองปราบปราม
 • กองพลาธิการ
 • กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
 • กองพิสูจน์หลักฐาน
 • กองวิจัยและพัฒนา
 • กองวิชาการ
 • กองวิทยาการ 1
 • กองวิทยาการภาค 2
 • กองวิทยาการภาค 3
 • กองวิทยาการภาค 4
 • กองวินัย
 • กองสวัสดิการ
 • กองสารนิเทศ
 • กองอัตรากำลัง
 • กองอุทธรณ์และร้องทุกข์
 • งานจราจร ตำรวจนครบาล
 • ตำรวจจราจร
 • ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 (ปทุมธานี)
 • ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 (ขอนแก่น)
 • ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (เชียงใหม่)
 • ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 (สงขลา)
 • ตำรวจทางหลวง
 • ตำรวจท่องเที่ยว
 • ตำรวจน้ำ
 • ตำรวจรถไฟ
 • ตำรวจสื่อสาร
 • ตำรวจเศรษฐกิจ
 • นครบาล 1
 • นครบาล 2
 • นครบาล 3
 • นครบาล 4
 • นครบาล 5
 • นครบาล 6
 • นครบาล 7
 • นครบาล 8
 • นครบาล 9
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
 • สถาบันอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย (ILEA)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ