Skip to main contentHome
กระดานสนทนา
ติดต่อ
เกี่ยวกับสถานี
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างหน่วยงาน
· รายชื่อผู้บังคับบัญชา
· อำนาจหน้าที่
· ที่ตั้งของหน่วยงาน
· เขตพื้นที่รับผิดชอบ
· สถิติข้อมูลผลการปฏิบัติ

หน่วยงานใน ภ.จว.กำแพงเพชร
· สภ.เมืองกำแพงเพชร
· สภ.พรานกระต่าย
· สภ.ขาณุวรลักษบุรี
· สภ.คลองขลุง
· สภ.ไทรงาม
· สภ.ลานกระบือ
· สภ.คลองลาน
· สภ.ทรายทองวัฒนา
· สภ.ปางศิลาทอง
· สภ.บึงสามัคคี
· สภ.โกสัมพีนคร
· สภ.ทรงธรรม
· สภ.คลองพิไกร
· สภ.ปางมะค่า

กองบัญชาการ

· ตำรวจภูธรภาค 1
· ตำรวจภูธรภาค 2
· ตำรวจภูธรภาค 3
· ตำรวจภูธรภาค 4
· ตำรวจภูธรภาค 5
· ตำรวจภูธรภาค 6
· ตำรวจภูธรภาค 7
· ตำรวจภูธรภาค 8
· ตำรวจภูธรภาค 9

อ่านเพิ่มเติม..


ส่องตำรวจ

· สถานีตำรวจทั่วประเทศ
· ผบ.ตร.คนที่ 7
· ถอดยศ - ปลดเครื่องราชฯ
· ทำเนียบปลด ผบ.ตร.
· การเลือกตั้ง ผบ.ตร.
· การครองยศตำรวจ
· รรท. / ปรท.
· วันนั้นตำรวจวันนี้
· จุดจบสารวัตรลูกครึ่ง
· โครงสร้าง ตร.ใหม่
· กฎหมายใหม่
· MIRANDA RIGHTS
· จริยธรรม / จรรยาบรรณ
· ศาลปกครอง
· กฎ ก.ตร.47 (ร้องทุกข์)
· เพิกถอนแต่งตั้ง รอง ผบ.ตร.
· เด็กทำผิดกฎหมาย
· ยาม้า ยาบ้า ยาโง่??
· เตือนภัยแก๊งตกทอง

 

image counter
image counter


  ร่วมส่ง E-Card ถวายพระพรออนไลน์

20110311_pic_german_officers.jpgที่มาของโครงการ.. ครม.ได้มีมติเห็นชอบ
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ไอซีที) เสนอให้มีการจัดทำ
โครงการ ถวายพระพรออนไลน์โดยมี
กระทรวงฯและ 6 หน่วยงานในสังกัด เป็น
หน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทาง
นโยบายและด้านการบริการเกี่ยวกับเทคโน
โลยีสารสนเทศ......

อ่านเพิ่มเติม.. Send this story to someone Printer-friendly page
25 มีนาคม พ.ศ.2554 :
โรงพักเพื่อประชาชน

20110311_international_womens_day_1.jpgเคยได้ยินหรือจำกันได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2537 กรมตำรวจขณะนั้น มีโครงการ "โรงพัก
ของเรา" ขึ้นมาดำเนินการ จุดประสงค์หลัก
ก็คือ เน้นการให้บริการกับประชาชน ยอม
รับว่าสถานีตำรวจ หรือโรงพัก เป็นด่าน
แรกเป็นหน้าเป็นตาของกรมตำรวจประชา
ชนไดรับความเดือดร้อน มีปัญหาทางกฎ
หมาย การถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ก็ต้องมา
พบพนักงานสอบสวน.
สมัยนั้นจะเน้นหนัก
ให้ความสำคัญกับงานสอบสวนหรืองาน
ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
มากกว่างานด้านอื่นใด  เพราะฉะนั้น
.....

อ่านเพิ่มเติม..Send this story to someone Printer-friendly page

26 มีนาคม พ.ศ.2554 :
สวมหมากนิรภัยขับขี่ปลอดภัย100%
20110311_big_brothers_bowling.jpgชื่อโครงการ : สวมหมากนิรภัยขับขี่ปลอดภัย100%
อ่านเพิ่มเติม... Send this story to someone Printer-friendly page

Inside the TPS
Officer grappling with success

20110310_d31_grappling_zekeres.jpgIt was a sweet homecoming for Const. Charles Zekeres.

Read more... Send this story to someone Printer-friendly page


Community Safety
Cops ably answer call for quick wheelchair fix

54 Division S/Insp. Debra Preston with Consts. Ben Dury and John KmieciakStumbling upon a roomful of broken wheelchairs at Variety Village seven years ago prompted veteran Rotarian Bill Phelan to get on the phone to see who he could enlist to help make the repairs.

Read more... Send this story to someone Printer-friendly page


Inside the TPS
Officers lace skates for charity

20110308_d43_hockey_tournament.jpgWhile investigating a fraud at the Children’s Miracle Network nearly four years ago, Det. Daniel Dion came up with the idea to start an in-house hockey tournament to raise much-needed funds the once cash-strapped, non-profit organization.

Read more... Send this story to someone Printer-friendly page


Inside the TPS
Plaque unveiled in memory of beloved officer

20110307_d12pittman_plaque_1.jpgWhen officers walk into the fitness rooms at 12 Division, they need only glance on the walls for inspiration.

Read more... Send this story to someone Printer-friendly page


 
Follow us on TwitterFollow us on FacebookFollow us on YouTube

The Badge
สถานีตำรวจภูธรคลองลาน


พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขันธบุญ
ผกก.สภ.คลองลาน


Toronto Police Service 2009 Annual Report

TPS Rewards Program

TPSlinks
Click to play the TPSlinks video

JOIN NOW!
JOIN NOW!


Report Homophobic Violence, PeriodCCTV FAQs
CCTV Project Evaluation Report
G20 additional CCTV camera locations

Ontario Police Memorial


Chief, Deputies and CAO Expenses Reports

Toronto Police Service in-car camera pilot project

What to expect when stopped by police

Compliments or complaints about our members? Let us know.

Partnerships
View the Toronto Police Service partners.

Home - Privacy - Top