ตำรวจเกษียณ 2554

ถอดหัวโขนตำรวจ

 

 

   หลังจากเกษียณราชการแล้ว ก็คือประชาชนคนหนึ่ง

จุดหมายสุดท้ายจริง ๆ กำลังรออยู่ข้างหน้า ???  ความดีงามเท่านั้น ที่จะทำให้คนระลึกถึง

ขณะอยู่ในอำนาจที่ไม่จิรังยั่งยืน ก็อย่าหลงอำนาจ หลงพระเดช ไม่ถึงร้อยปี ก็ตายแล้ว ??
« Back