รูปภาพแสดง การซ้อมแผนกรณีการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๕

การซ้อมแผนกรณีการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๕

 
 

« Back