ี่32 ฐานผลิตยาบ้าเข้าไทย

เปิดที่ตั้ง32โรงงานยาบ้า ผสม-ผลิตหน้าประตูบ้านไทย
(พงษ์ศักดิ์ ใบเงิน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 7 พ.ค. 44 หน้า 3)
จากเหตุการณ์ทหารกองทัพภาคที่ 3 สามารถกวาดล้างจับกุมยาบ้าล็อตใหญ่ได้ของกลางกว่า 13 ล้านเม็ดเมื่อไม่นานมานี้ จนมีการขยายผลจับกุมได้อย่างต่อเนื่องนั้น เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมการข่าวพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเรื่องแหล่งที่ตั้งโรงงานผลิตยาเสพย์ติด โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานข่าวของทุกเหล่าทัพเข้าร่วม ในที่ประชุมมีการเปิดเผยถึงสถานที่ตั้งของโรงงานผลิตยาบ้าในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่เริ่มต้นผลิตก่อนลำเลียงข้ามฝั่งเข้ามาขายในประเทศไทย โรงงานผลิตยาบ้าและเฮโรอีนมีอยู่ด้วยกันจำนวน 32 แห่ง โดยมีกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มว้าและทหารพม่าบางกลุ่มเป็นผู้ให้การสนับสนุนและคุ้มกัน โดยบางแห่งมีชาวต่างชาติเข้ามาเป็นนายทุน ซึ่งโรงงานผลิตยาบ้าเหล่านี้จะกระจัด กระจายกันอยู่ใน 3-4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ซึ่งโรงงานบางแห่งตั้งอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านห่างจากเขตแดนไทยเพียง 2-3 กิโลเมตรเท่านั้น โรงงานที่ตั้งอยู่ในฝั่งพม่า ด้านตรงข้าม จ.เชียงใหม่ มีอยู่ 12 แห่ง ประกอบด้วย 1.บริเวณบ้านปางคาง อ.เมืองต่วน จ.เมืองสาต ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนและยาบ้า มีทหารพม่าบางกลุ่มหนุนหลัง โดยให้นายดีเซน ราษฎรพม่าเชื้อสายจีนฮ่อ เป็นผู้ควบคุมการผลิต 2.บริเวณบ้านจ๊อด ด้านตรงข้าม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตยาบ้า โดยมีกองกำลังกลุ่มโกกั้ง ลงทุนร่วมกับทหารพม่าระดับ ผบ.เมืองเต๊าะ 3.บริเวณดอยถ้วย บ้านกองมู อ.เมืองต่วน จ.เมืองสาต เป็นแหล่งผลิตยาบ้า โดยมีกองกำลังว้าเป็นผู้ดูแล 4.บริเวณดอยสามสุม ด้านตะวันตกของหมู่บ้านต่วน เป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนและยาบ้า โดยมีขบวนการค้ายาเสพย์ติดกลุ่มจีนฮ่อ บ้านอรุโณทัย ร่วมกับกลุ่มพ่อค้าคนไทยร่วมกันผลิต มีชาวจีนไต้หวันเป็นนายทุน 5.บริเวณหมู่บ้านแผน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านปางซาง ห่างประมาณ 70 กิโลเมตร มีนายเปาหยูคั่ว น้องชายของนายเปาโหย่งฉ่าง ผู้นำกลุ่มว้า เป็นผู้ดูแล 6.บริเวณดอยปู่สา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านปางซาง เป็นแหล่งผลิตยาบ้าและยาอี โดยมีนายเปาโหย่งฉ่าง และนายลีเซอหยู เป็นผู้ควบคุม 7.บริเวณพื้นที่บ้านมูเซอโก มี 2 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ เป็นของกลุ่มว้า กองพลน้อยที่ 171 อยู่ในความควบคุมของนายเหว่ยแซวกัง ร่วมกับผู้นำระดับสูงของทหารพม่า 8.บริเวณพื้นที่ดอยกังตี้ เป็นโรงงานของกลุ่มว้ากองพลน้อยที่ 171 อยู่ในความควบคุมของนายเหว่ยแซวกัง 9.บริเวณพื้นที่หนองเอิกแดง มี 2 โรงงาน เป็นของกลุ่มว้า สังกัดกองพลน้อยที่ 217 10.บริเวณพื้นที่บ้านลีซอน้ำฮูขุ่น มี 2 โรงงาน เป็นของกลุ่มนายตานมีเล หัวหน้าหมู่บ้านลีซอน้ำฮูขุ่น 1 โรง อีก 1 โรง เป็นของกลุ่มว้า สังกัดกองพลน้อยที่ 214 11.บริเวณพื้นที่บ้านเมืองกึด มี 2 โรงงานเป็นของกลุ่มว้า สังกัดกองพลน้อยที่ 214 ร่วมทุนกับพ่อค้ายาเสพย์ติดจากฝั่งไทย 12.บริเวณพื้นที่ดอยสามเส้า เป็นโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นเป็นแหล่งผลิตยาบ้าและเฮโรอีน โดยสร้างโรงงานไว้ใต้ดิน มีห้องปฏิบัติการเคมี 4 ห้อง ด้านบนปลูกสร้างเป็นอาคารที่พักของนักเคมี , กลุ่มผู้ผลิต และบ้านพักระดับผู้นำของกลุ่มว้า โดยมีกองกำลังว้า สังกัดกรมเคลื่อนที่เร็วที่ 894 เป็นผู้ดูแล นอกจากนั้น ยังมีโรงงานที่ตั้งอยู่ในฝั่งพม่า ด้านตรงข้าม จ.แม่ฮ่องสอน อีก 5 แห่ง คือ 1.บริเวณหัวน้ำแม่กุน ฝั่งตรงข้าม อ.ปาย เป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนและยาบ้า มี พ.ต.คำแหลง หัวหน้ากองกำลัง SSA/S (ขุนสางต้นฮุง) ให้ความคุ้มครอง 2.บริเวณบ้านคายหลวง ตรงข้าม อ.ปางมะผ้า เป็นแหล่งผลิตยาบ้า มี พ.อ.หม่องเมียะ ผบ.กองกำลังพม่า บ้านหัวเมือง ลงทุนร่วมกับ พ.อ.มหาจ่า 3.บริเวณดอยสันกลาง ตรงข้าม อ.ปางมะผ้า เป็นแหล่งผลิตยาบ้า มี พ.อ.หม่องเมียะ ผบ.กองกำลังพม่า บ้านหัวเมือง ลงทุนร่วมกับ พ.อ.มหาจ่า เช่นกัน 4.บริเวณบ้านหัวเมือง เป็นแหล่งผลิตและเก็บทั้งยาบ้าและเฮโรอีน เป็นศูนย์กลางในการจำหน่าย มี พ.อ.เจ้าเมืองคอน และพ.อ.มหาจ่า ร่วมดำเนินการ 5.บริเวณห้วยน้ำริน ตรงข้ามระหว่างท่าเอิกหมูกับท่าห้วยโป่ง เป็นแหล่งผลิตและแหล่งเก็บทั้งเฮโรอีนและยาบ้า ถือเป็นโรงงานแห่งใหม่ มี พ.อ.มหาจ่า และ พ.อ.ตากาแหร่ (กลุ่มปะโอฝ่ายซ้าย) ร่วมดำเนินการ ส่วนโรงงานในฝั่งพม่า ด้านตรงข้าม จ.เชียงราย มีอยู่ทั้งสิ้น 7 แห่ง คือ 1.บริเวณบ้านมาโก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านตูม ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ด้านตรงข้าม อ.แม่ฟ้าหลวงประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนและยาบ้า โดยมีกลุ่มว้าเป็นนายทุน มีสมาชิกกลุ่ม MTA เป็นฝ่ายหาสารตั้งต้น และมีกองกำลังติดอาวุธ อ.ส.มูเซอ พม่า ประมาณ 50-60 คน ให้การคุ้มกัน 2.พื้นที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ของพม่า บริเวณดอยสะทุ้ง ห่างจาก จ.ท่าขี้เหล็กไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นแหล่งผลิตยาอี มีกองกำลังว้าเป็นนายทุน 3.บริเวณปลายหัวน้ำวาลา ใกล้น้ำตก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านน้ำยู้ ฝั่งตรงข้ามบ้านหัวแม่คำ ต.เทิดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนเบอร์ 4 มีนาย SAWIN ชาวไต้หวันเป็นผู้บริหาร มีกองกำลังติดอาวุธกลุ่มว้า (เหว่ยแซวกัง) ผลัดเปลี่ยนคุ้มกันประมาณ 380 คน นำโดยนาย YAO KWEH KUY และนาย AILISHI 4.บริเวณแม่ตุงหลวง หรือดอยป่าแก่ ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ตรงข้ามบ้านหัวแม่คำ เขต อ.แม่ฟ้าหลวง ประมาณ 10 กิโลเมตร ผลิตเฮโรอีนและยาบ้า โดยมีกลุ่มว้าเป็นนายทุน 5.บริเวณบ้านมูเซอแสนหลวง ห่างชายแดนไทย-พม่า ด้านตรงข้ามดอยนางนอน บ้านมูเซอผาฮี้ อ.แม่สาย ประมาณ 2 กิโลเมตร ผลิตยาบ้า โดยมีกลุ่มชาวเขาเผ่าอีก้อ และมูเซอสัญชาติไทยและพม่าเป็นนายทุน 6.บริเวณห้วยป่าจ่าง ดอยดินดำ หมู่บ้านตูม ห่างชายแดนไทย-พม่า ด้านตรงข้ามบ้านพญาไพรเล่าจง ต.เทิดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง ประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างบ้านแม่หม้อ กับบ้านหลีกตาเหมย ผลิตเฮโรอีนและยาบ้า โดยมีกลุ่มชาวจีนฮ่อ, มูเซอ และไทยใหญ่ อดีตกลุ่มกองทัพเมืองไต ร่วมกันลงทุน 7.บริเวณขุนห้วยป่าตอง เขตเมืองเลน ห่างชายแดนไทย-พม่า ด้านตรงข้าม อ.แม่สาย ประมาณ 15 กิโลเมตร ผลิตเฮโรอีน และยาบ้า โดยมีชาวจีนฮ่อ และไทยใหญ่สัญชาติพม่า อดีตกองกำลังกองทัพเมืองไต ร่วมลงทุน และนอกจากโรงงานที่ตั้งอยู่ฝั่งพม่าแล้ว ยังมีโรงงานผลิตยาเสพย์ติดที่ตั้งอยู่ในฝั่งลาว ตรงข้าม จ.เชียงราย อีกจำนวน 8 แห่ง คือ 1.บริเวณบ้านปากทา เขตหมู่บ้านปากทา แขวงบ่อแก้ว เป็นแหล่งผลิตยาบ้า มีนายซัว เป็นหัวหน้าควบคุมการผลิต ซึ่งโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตยาบ้าได้ชั่วโมงละ 2 พันเม็ด 2.บริเวณบ้านนาแก้ว เขตหมู่บ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เป็นแหล่งผลิตยาบ้า มีนายเซี่ยงเหนี่ยว เชื้อสายจีนเป็นหัวหน้า 3.บริเวณถ้ำเจียงตอง บ้านเจียงตอง ต.ปากทา แขวงบ่อแก้ว มีนายเว้งลี แซ่ย่าง เป็นผู้ควบคุมการผลิต 4.บริเวณพื้นที่ดอยภูคา ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของแขวงบ่อแก้ว กับแขวงหลวงน้ำทา โดยเป็นการผลิตร่วมกันระหว่างราษฎรลาวกับชาวจีนฮ่อ และจ้างราษฎรพม่าเชื้อสายไทยใหญ่เป็นผู้ผสมยา ผลิตเป็นเม็ดยาบ้า ซึ่งปัจจุบันแหล่งรับซื้อยาบ้าจากโรงงานแห่งนี้ ได้แก่ เอเย่นต์ค้ายาบ้าในพื้นที่ อ.เทิง จ.เชียงราย และกิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา ;5.บริเวณขุนห้วยน้ำริน เขตหมู่บ้านปากทาแขวงบ่อแก้ว ห่างจากบ้านร่มโพธิ์ทอง อ.เทิง ประมาณ 2 กิโลเมตร ผลิตเฉพาะฝิ่นสุก โดยมีชาวไทยและลาวภูเขาเผ่าม้ง เป็นผู้ร่วมทุน 6.บริเวณสบห้วยเสม็ด บ้านห้วยแมง เขตหมู่บ้านปากทา แขวงบ่อแก้ว ตรงข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ผลิตยาบ้า โดยมีชาวไทยและชาวลาวเผ่าม้ง เป็นนายทุน
7.บริเวณห้วยลำแฟน เขตหมู่บ้านปากทา แขวงบ่อแก้ว ตรงข้าม อ.เวียงแก่น ผลิตยาบ้าและเฮโรอีน มีชาวไทย และลาวเผ่าม้งเป็นนายทุน

 

 

« Back