เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐น.ได้ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับทางโรงพยาบาลคลองลาน ณ บริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเอฟเว่น สาขาคลองน้ำไหล ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จว.กำแพงเพชร


« Back