คณะกรรมการตรวจสอบติดตามบริหารงาน สถานีตำรวจภูธรคลองลาน (กก.ตร.)

คำสั่งแต่งตั้ง กก.ตร.

ภาพถ่าย กก.ตร.คลองลาน ประชุมครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

« Back