VOTE NO - NO VOTE


  VOTE NO - NO VOTE

การเมืองกำลังร้อนแรง เพราะพรรคการเมือง ประชาชนคนไทย แบ่งออกเป็นฝักฝ่าย แนวคิดไม่เหมือนกัน ที่สำคัญป้ายโหวตโน กำลังเป็นการวิจารณ์กัน และมาวิจารณ์กันมาก ขณะที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งที่ป้ายนี้ พธม.ดำเนินการมาก่อนหน้าแล้ว VOTE NO / NO VOTE โหวตโน โนโหวต เป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว และก็เป็นสิทธิของประชาชน ไม่ไปเลือกตั้งใช้สิทธิ ก็สุดแต่ใจ เพราะการเลือกตั้งครั้งหนึ่ง ๆ ก็มีผู้ไม่ไปใช้สิทธิ ที่พูดกันว่า นอนหลับทับสิทธิ มีเป็นจำนวนมากเช่นกัน หรือไปใช้สิทธิ ก็เป็นสิทธิอีกเช่นกัน ที่จะลงคะแนนให้พรรคใด ผู้สมัครใด หรือไม่ลงเลย ก็ทำได้ ทั้งในต่างประเทศ  ก็เป็นเรื่องที่มีกฎหมายรองรับ เพราะอาจไม่ชอบพรรค หรือผู้ใด เลย ก็ได้ แต่ถือว่าได้ใช้สิทธิครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว ส่วนเรื่องบัตรเน่าเสีย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ยังดี ที่การรณรงค์ ไม่มีการโหวตเน่า โหวตเสีย  มาประชันอีกป้ายหนึ่ง

เป็นครั้งแรกที่ป้าย โหวตโน มีภาพสัตว์ ประเภทที่คนไม่ชอบ หรือดูถูก ด่าว่ากัน นำมาสวมใส่สูทผูกเนคไทเยี่ยงชาวตะวันตก ขณะนี้ ชาวต่างชาติ ก็ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งของประเทศไทยเรา ว่าพรรคใด จะได้เป็นรัฐบาล  และเมื่อพบป้าย เชิญชวนให้โหวตโน เข้า ก็คงวิเคราะห์วิจารณ์กันว่า ในภาพดังกล่าว เป็นใคร และให้หมายความถึงใคร?  ผู้สมัครรับเลือกตั้งก็หนาว ๆ ไปตามกัน ว่าหมายถึงใครบ้าง ?  และไม่ทราบว่าในต่างประเทศจะมีป้าย โหวตโน แบบนี้ หรือไม่ ? แต่เชื่อว่ามีครับ

ในที่สุด ก็หนีไม่พ้นศาล ที่จะต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าว ว่าทำได้หรือไม่ ชอบ ดีหรือไม่ อย่างไร?

บ้านเรา ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ 18 ปี สามารถเลือกผู้แทนฯ ได้ ได้เข้าสภา เป็นรัฐบาล เป็นผู้ออกกฎหมายมาบังคับใช้กับผู้ใช้สิทธิอีกเช่นกัน เลือกนายกฯได้ เลือกมาเป็น รมต.ได้ พอออกกฎหมาย เช่น กฎหมายสถานบริการ ก็กลับกำหนดห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ไม่มีสิทธิอะไรทำนองนั้น แต่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ มองดูก็ฝืน ๆ อยู่นะครับ

ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร หาเสียง หมดเงิน เหนื่อยแทบตาย ผมคิดว่า บ้านเมืองเรายังจะต้องวุ่นวายต่อไป ครับ ตราบใดที่ ยังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน โกรธเกลียดกัน ก็ต้องติดตามกันครับ นาน ๆ ครั้งจะเจอปัญหา ที่เกิดก่อนกฎหมายเสมอ ๆ ครั้งนี้อาจทำได้ แต่เมื่อมีการออกกฎหมายมาควบคุมในกาลเวลาข้างหน้า ก็ต้องว่ากันไป นะครับ

.................................................................

ลั่นให้ “โหวตโน” เมื่อผสมกับ “โนโหวต” แล้วเกิน 50% จะเป็นฐานปฏิรูปการเมือง

นี่คือยุทธวิธีแหกกรุง เรารวบรวมพลพรรค ขี่ม้าแหกกรุงหนีออกไป ให้ทหารกรุงศรีอยุธยาเจอพม่าด้วยตัวเองพี่น้อง ใช่ไม่ใช่พี่น้อง พี่น้องเริ่มเข้าใจหรือยัง เราต้องไม่เอาพรรคการเมือง แต่เราต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อโหวตโน โหวตโนแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อปริมาณโหวตโนมันมีมากพอ ผสมกับปริมาณโนโหวต โนโหวตคือพวกที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อเกิน 50 % หรือ 60% นั่นคือพื้นฐานที่เราจะลุกขึ้นมาพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อรุกในการปฏิรูปการเมืองทันทีพี่น้อง

........................................................................

9 มิ.ย.2554 

นายสมชัย จึงประเสริฐ กกต.ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย เปิดเผยภายหลังการประชุมกกต. ว่า ที่ประชุมกกต.ได้พิจารณากรณีคำร้องเรื่องป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อฟ้าดิน ที่มีข้อความรณรงค์โหวตโน ไม่ให้ประชาชนลงคะแนนให้กับพรรคใด โดย กกต.ได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากว่า ป้ายดังกล่าวเป็นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงที่กกต.จะพิจารณา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าป้ายดังกล่าวผิดพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.มาตรา 60 ประกอบมาตรา 59 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณะสถาน ซึ่งเป็นของรัฐ หรือในที่ของเอกชน โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ หรือกระทำกิจการอื่น ที่กกต.กำหนดให้รัฐสนับสนุน และในวรรคสอง ที่ห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่มีขนาดหรือจำนวนไม่เป็นไปตามที่กกต.กำหนด ซึ่งมีความผิดตามในการฝ่าฝืนระเบียบกกต.ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการหาเสียงข้อ 9 ซึ่งหากเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองก็อาจจะเข้าข่าย ยุบพรรคตามมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญ ได้

นายสมชัย กล่าวอีกว่า เมื่อพิจารณาแล้วกกต.เห็นว่า กกต.กทม.ซึ่งเป็นผู้ดูแลในพื้นที่มีป้ายต้องไปดำเนินการทำหนังสือไปถึงพรรคการเมืองและผู้ว่ากทม.ในดำเนินการให้ปลดป้ายทุกขนาดออก แต่เมื่อปลดป้ายออกไปแล้วความผิดก็จะยังคงไม่ถูกลบล้างไปด้วย เพราะได้มีการร้องเข้ามาให้กกต.สืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้จึงต้องสอบสวนว่ามีใครหรือพรรคการเมืองใดกระทำผิด ทั้งนี้การปลดป้ายเป็นหน้าที่ของกทม.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ จึงต้องไปดำเนินการไปหาไม่ดำเนินการก็จะผิดโทษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

รายงานข่าวแจ้งว่ามติเสียงข้างมาก ในครั้งนี้คือ 4 ต่อ 1

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงมติกกต.ปลดป้ายรณรงค์โหวตโนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ว่า มติปลดป้ายดังกล่าวทำถูกต้องแล้ว เนื่องจากป้ายดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกินและมีถ้อยคำไม่สุภาพ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไม่กลัวจะถูกฟ้องกลับ

...............................................................

สถาบันอิศรา

 อดีตประธานวุฒิสภา ตั้งข้อสงสัย กกต.จะกล้าปลดป้าย หรือไม่ หวั่นขัดกับหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ชี้ช่วงเวลาหาเสียง มีทั้งชอบใจ-ไม่ชอบใจ ขืนไปเครียดกับสิ่งที่ไม่ชอบ ก็ทุกข์ตาย

4 มิถุนายน นายมีชัย ฤชุพันธุ์  อดีตประธานวุฒิสภา และประธานรัฐสภา ตอบคำถามในเว็บไซต์ www.meechaithailand.com ถึงกรณีป้าย

เสือ สิงห์ ลิง สุนัข และ Vote No
จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือไม่

นายมีชัย ระบุว่า  การปิดป้ายตามที่สาธารณะนั้น ตามปกติมีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ห้ามอยู่ แต่กฎหมายนั้น ก็กำหนดว่า ไม่ใช้กับการโฆษณาในการเลือกตั้ง ดังนั้น อะไรที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงปิดได้โดยไม่ผิด ตามกฎหมายนั้น

"ส่วนในกฎหมายเลือกตั้ง ห้ามแต่เพียงเรื่องการใส่ร้ายด้วยความเท็จต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ถ้าป้ายดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ว่ามา ก็คงเอาผิดกับเขาได้ยากเหมือนกัน เว้นแต่ กกต.จะไปกำหนดลักษณะการหาเสียงให้ห้ามการกระทำดังกล่าว" นายมีชัย ระบุ และว่า แต่ก็น่าสงสัยว่า กกต.จะกล้าทำหรือไม่ เพราะอาจจะไปขัดกับหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ได้  ในช่วงเวลาหาเสียง มีอะไรมากมายที่มีทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ ขืนไปเครียดกับสิ่งที่ไม่ชอบ ก็เป็นทุกข์ตาย"

ล่าสุด  นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการการมีส่วนร่วม  กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ กกต.ปลดป้าย Vote No   ว่า เรื่องนี้ต้องวินิจฉัยว่า ป้ายดังกล่าวเป็นป้ายหาเสียงหรือไม่   เพราะยังมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นป้ายหาเสียง ก็ต้องเข้าเกณฑ์  ถ้าไม่ใช่ป้ายหาเสียง ก็เป็นเรื่องของเจ้าของพื้นที่ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ซึ่งต้องขออนุญาตก่อน  เบื้องต้น กกต.ยังไม่ได้มีการวินิจฉัยเรื่องดังกล่าว เพราะยังไม่มีการร้องเข้ามา มีเพียงการพูดขึ้นมาเฉย ๆ

  

พันธมิตร เตรียมยื่นศาลปกครองหรือศาลแพ่งขอคุ้มครองชั่วคราว หลัง กกต.ให้ปลดป้ายโหวตโน พรุ่งนี้(10 มิ.ย.)

นายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ โฆษกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือ กลุ่มพันธมิตร กล่าวว่า เตรียมยื่นศาลปกครอง หรือ ศาลแพ่ง ร้องขอคุ้มครองชั่วคราว กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติสั่งปลดป้ายโหวตโน ของกลุ่มพันธมิตรฯ วันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้ ยืนยัน ไม่มีหน่วยงานใดมีสิทธิ์ปลดป้ายออก จนกว่าศาลจะมีคำสั่งออกมา

 


 .........................................................................


« Back