ประชาสัมพันธ์ตามบังคับใช้กฏหมายจราจร
อบรมยาเสพติด ให้ นักเรียนคลองลึกวิทยา ที่วัดป่าไพรสน
โครงการการฝึกอบรมตำรวจอาสา
กก.ตร.สภ.คลองลาน (ตัวชี้วัดที่ 4 )
การป้องกัน การลดอุบัติเหตุ ตามมาตราการ 3 ม. 2 ข. 1 ร.
ดาวส์โหลด ตัวอักษร หรือ font unicode สำหรับ winxp แบบ JS ส่วนใหญ่เวปนี้ใช้อยู่ครับ !!
การตรวจตู้แดง ปั๊มน้ำมัน ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร ตามแผนการป้องกัน ของ สภ.คลองลาน

การตรวจสมรรถภาพร่างกาย ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของ สภ.คลองลาน